Wirtualne Połczyno


FAQ FAQ SzukajSzukaj UżytkownicyUżytkownicy GrupyGrupy StatystykiStatystyki AlbumGaleria
RejestracjaRejestracja ZalogujZaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
Informacje na temat Pucka
Autor Wiadomość
konto usunięte
[Usunięty]

Wysłany: 2009-06-24, 15:02   Informacje na temat Pucka

Poniżej proszę wklejać wszelkie informacje na temat Pucka, podająć żródło informacji.
 
     
konto usunięte
[Usunięty]

Wysłany: 2009-07-06, 18:46   

Puck (kaszub. Pùck, niem. Putzig) – miasto w województwie pomorskim, siedziba władz powiatu puckiego i gminy Puck. Leży na Kaszubach u ujścia Płutnicy do Zatoki Puckiej. Według danych z 30 czerwca 2007, miasto miało 11 345 mieszkańców 1. Puck jest powiatowym centrum ratunkowym, przeciwpożarowym oraz porządku publicznego, ośrodkiem oświatowym w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego, lokalnym centrum kulturalnym oraz sportowo-rekreacyjnym.

Wikipedia
 
     
lukashori 
Łukasz

Pomógł: 1 raz
Wiek: 42
Dołączył: 22 Gru 2008
Posty: 1140
Skąd: Brudzewo Żelistrzewo
Wysłany: 2009-08-11, 23:32   

Kiedyś mój ś.p. wujek opowiadał mi że Pucka Fara miała wyższą wieże kościoła tylko.... (jesli dobrze pamietam) szwedzi podczas ataku na polske (z historii słaby byłem) zbużyli część wieży Puckiego kosciola a im ukazala sie na Zatoce na wysokosci Swarzewa...Matka Boska.

Ile jest w tym prawdy? Tego nie wiem.Nie wiem również czy dokładnie to opowiedziałem.
_________________
:)
 
 
     
molly 
Jestem fajna :)


Dołączyła: 14 Kwi 2009
Posty: 795
Skąd: Połczyno
Wysłany: 2009-08-12, 15:58   

http://www.youtube.com/watch?v=AxGoabaNg4c

Fajny filmik
 
     
lukashori 
Łukasz

Pomógł: 1 raz
Wiek: 42
Dołączył: 22 Gru 2008
Posty: 1140
Skąd: Brudzewo Żelistrzewo
Wysłany: 2009-08-12, 22:04   

Historia Fary Puckiej

Początki budowy tej potężnej, prawie warownej świątyni, nie są znane. Na ogół jednak przypuszcza się, że najstarszy kościół mógł powstać w połowie XIII wieku, ponieważ z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki źródłowe o proboszczu Lambercie (1287 rok) i samej świątyni (1283 rok). Kościół ten zapewne stał w obrębie grodu, gdyż patronat nad nim sprawował książę gdański. Kiedy ta najstarsza świątynia uległa zniszczeniu - nie wiadomo. Do dziś pozostały z niej jedynie resztki kamiennych fundamentów, odsłoniętych w 1977 roku w nawie głównej obecnego kościoła.
Nową, zachowaną do dziś budowlę sakralna zaczęto stawiać przypuszczalnie dopiero pod koniec XIV wieku, gdy ówczesny wielki mistrz zakonu krzyżackiego Konrad Zöllner von Rottenstein nadał kościół wraz z całą parafią cysterkom żarnowieckim (1385 rok). Odtąd do roku 1558 wszystkie sprawy związane z finansami kościelnymi spoczywały w rękach zakonnic.

Do końca XIV wieku wytyczono zapewne plac pod nową świątynię i niewielki cmentarz, który istniał do końca XIX wieku. Prawdopodobnie przystąpiono wtedy także do budowy niskiego prezbiterium i być może masywnej wieży, na której około 1400 zawieszono istniejący do dziś dzwon zegarowy z napisem "ave maria gratia plena dominus tecum".
Po roku 1400 kontynuowano roboty przy wieży, którą zwieńczono charakterystycznym dla tego okresu fryzem arkadowym. Przystąpiono również do wznoszenia murów nawy północnej i północnej kaplicy przywieżowej. Dalsze prace zerwał wybuch wojny trzynastoletniej (1454-1466), w czasie której przypuszczalnie uległa prawie całkowitemu zniszczeniu elewacja północna kościoła. Do naszych czasów przetrwała tylko północna kaplica przywieżowa.
Po ustaniu działań wojennych przystąpiono do dalszych robót murarskich, ukończonych ostatecznie w ostatniej ćwierci XV wieku. W ich toku wzniesiono (przed 1496 r.) trzynawowy korpus kościoła ze wspaniałym dwunastodzielnym szczytem wschodnim oraz być może południową kaplicę przywieżową, którą dostawiono do już istniejącej wieży. Zbudowana wtedy potężna więźba dachowa zachowała się szczęśliwie do dziś. Zbudowano także kaplicę świętej Anny oraz północną zakrystię. Prawdopodobnie w tymże samym czasie podwyższono wieżę o jedną kondygnację.
Około połowy XVI wieku, w dobie reformacji, świątynię przejęli (w latach 1556-1589) protestanci wyznania ewangelicko-augsburskiego, zwani potocznie luteranami. Być może usunięto wówczas (bądź zniszczono) wystrój wnętrza kościoła, ponieważ do naszych czasów - oprócz dzwonu zegarowego i chrzcielnicy z XIII wieku - prawie nic (z wyjątkiem relikwiarza i świeczników) ze średniowiecznego wyposażenia kościoła nie ocalało.
W odzyskaniu świątyni dla kultu katolickiego spore zasługi położył starosta pucki Ernest Wejher i jego żona Anna. Oboje w 1597 roku ufundowali przy kościele kaplicę grobową pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, przeznaczając na jej utrzymanie dochody z dóbr rzucewskich. Kaplicę tę umieszczono w niskim pomieszczeniu, położonym po południowej stronie wieży kościelnej. Pomieszczenie to z końcem XVI wieku zostało podwyższone i przesklepione dwuprzęsłowym sklepieniem gwiaździstym z żebrem, które przypomina w rysunku czterolistną koniczynę. W środku kaplicy ustawiony został ołtarz z obrazem "Ukrzyżowanie", a na ścianie zawieszono portrety fundatorów. W roku 1599 w posadzkę kaplicy wmurowana została płyta zamykająca wejście do krypty grobowej Wejherów. Do połowy XVII wieku chowano w niej zmarłych członków rodziny.
W roku 1623 Jan Wejher, syn założyciela kaplicy, ustawił w niej nowy, istniejący do dziś, pięknie rzeźbiony ołtarz z herbem rodziny Wejherów oraz obrazem "Ukrzyżowanie" sygnowanym przez znanego malarza pomorskiego Hermana Hana z Chojnic. Z kolei Jakub Wejher (fundator Wejherowa i Kalwarii), syn Jana Wejhera, zamknął wnętrze kaplicy od strony nawy kościelnej wspaniałą, zachowaną do naszych czasów kutą kratą. Dzieło to wykonał około roku 1637 bliżej nieznany warsztat kowalski z Gdańska.

Prawdopodobnie z końcem XVI wieku powstała przy kościele kaplica świętego Krzyża. Należała ona do radnych miasta Pucka. Jej wnętrze, podobnie jak wnętrze kaplicy Wejherów, przesklepiono sklepieniem gwiaździstym z żebrem w kształcie czterolistnej koniczyny. W roku 1633 kaplica ta stała się własnością księdza Mateusza Judyckiego, późniejszego oficjała i archidiakona pomorskiego. Była to typowa dla tego okresu fundacja wotywna, dokonana w dowód wdzięczności za cudowne ocalenie ze straszliwego sztormu. Ksiądz Judycki w czasie swej podróży służbowej do Holandii (był sekretarzem króla Władysława IV), przeżył na statku niezwykle silny orkan i złożył ślub, że jeśli ocaleje, ufunduje kaplicę ku czci Matki Boskiej. Tak też się stało. Jako miejsce fundacji wybrano farę pucką i znajdującą się w niej kaplicę radnych miasta, ponieważ ojcem księdza Judyckiego był miejscowy burmistrz Jan Judycki.
Około roku 1645 urządzono pod posadzką kaplicy kryptę, w której zgodnie z legatem fundatora, mogli być grzebani tylko członkowie rodziny. Wyjątkowo tylko, i to dzięki osobistym staraniom księdza Judyckiego, pochowano tam w roku 1655 biskupa kamieńskiego. Był nim Marcin Wejher, brat starosty puckiego Ernesta Wejhera. W roku 1977, w czasie badań archeologicznych prowadzonych w krypcie, odkryto w sumie 42 pochówki. Wejście do krypty osłonięte zostało płytą, na której teraz widoczna jest tylko płaskorzeźba, przedstawiająca kapelusz biskupi.

Około połowy XVII wieku wykonano roboty murarskie w obrębie prezbiterium. I tak w roku 1645 powstało dwuprzęsłowe sklepienie prezbiterium. Fakt ten uwiecznia kartusz umieszczony na wewnętrznej ścianie łuku tęczowego oddzielającego prezbiterium od reszty świątyni.
Równolegle z wymienionymi pracami budowlanymi przystąpiono do dalszego wzbogacania wystroju wnętrza. Wobec nikłych informacji zawartych w publikacjach, domyślać się jedynie można, że oprócz reformacji duże spustoszenie w wyposażeniu kościoła wywołały wojny szwedzkie pierwszej połowy XVII wieku. W drugiej połowie wieku XVII zawieszono w prezbiterium dwa wspaniałe alegoryczne obrazy, przedstawiające "Alegorię Wiary" oraz "Adorację Chrystusa jako Odkupiciela", datowane na rok 1663. Każda scena przedstawiona na obrazie opisana jest w jego dolnej części. Malowidła eksponują te prawdy katolickiej wiary, które kwestionowali luteranie (kult Eucharystii, Matki Bożej, istnienie czyśćca, konieczność pośrednictwa Kościoła). Poza tym w nawie głównej stanęła rzeźbiona ambona, niestety bardzo przerobiona w XIX wieku. W roku 1697 wzbogaciła wnętrze kościoła nowa chrzcielnica, wykonana bądź też ufundowana przez Jakuba Amortha. Fakt ten upamiętnia drzeworyt znajdujący się w północnej kaplicy przywieżowej. Z tego samego okresu co chrzcielnica pochodzi także srebrna wieczna lampka wisząca w prezbiterium, datowana na rok 1699. Jest to dar starostwa puckiego.
Kolejnym dobroczyńcą fary puckiej była rodzina Ross, która to w 1739 roku ufundowała wyposażenie kaplicy świętej Anny i kryptę grobową. Jedynym śladem tej fundacji jest zachowana do dziś płyta kamienna wmurowana w posadzkę kaplicy. Na płycie tej wyryte są monogramy L.H.R, A.P. i data 1730.
W drugiej połowie XIX wieku w kościele umieszczono pięknie rzeźbioną neogotycką Drogę Krzyżową. W roku 1892 przystąpiono do zakrojonych na szeroką skalę prac budowlano-konserwatorskich. Zmieniły one w sposób dość zasadniczy ogólny wygląd wnętrza świątyni. Inicjatorem "wielkiego remontu" był ks. Georg Goerke (zmarły w 1894 r.), a dokończył go (zmarły w 1920 r.) ks. Aleksander Borna. I tak w latach 1892-1896 wykonano nowe sklepienia trzech naw, kaplicy świętej Anny oraz północnej kaplicy przywieżowej. Obie kaplice dodatkowo przebudowano i podwyższono, a kaplica świętej Anny została zwieńczona od zewnątrz szczytem neogotyckim. Zmianie uległą także posadzka w kościele i chór organowy. Na zewnątrz kościoła dobudowano do kaplicy Judyckiego istniejącą do dziś kruchtę wejściową. Zakończenie prac upamiętniono płytą kamienną z wyrytą na niej datą 1896, wmurowaną w chodnik przy głównym wejściu kościoła. Podobny symbol znajduje się także wewnątrz kościoła nad wejściem do kruchty.
Poza tym w latach 1896-1898 wykonano prace konserwatorskie przy wyposażeniu wnętrza świątyni. W tym czasie odnowiono wszystkie ołtarze, ambonę, chrzcielnicę i konfesjonały. W okna wprawione zostały witraże wykonane przez firmę niemiecką z Linnich koło Inelich.

W ostatnich latach XIX wieku podjęte zostały prace przy najbliższym otoczeniu kościoła, gdzie znajdowały się jeszcze stare groby, bądź płyty po zniesionych nagrobkach. W 1896 roku rozpoczęto przenoszenie płyt nagrobnych do wewnątrz korpusu nawowego. Obecnie znajdują się one w posadzce kościoła i na lewej ścianie kaplicy Wejherów.
Kolejne prace konserwatorskie i remontowe przy kościele zostały wykonane w XX wieku. W 1925 roku przeprowadzono renowację kaplicy Judyckiego. Wówczas też stojący tam ołtarz otrzymał nowy obraz, od którego kaplica nosi swą obecną nazwę "Serca Pana Jezusa". Obraz ten jest dziełem Władysława Drapiewskiego z Pelplina. W 1937 roku na terenie przykościelnym postawiono rzeźbę, przedstawiającą świętego Józefa z Jezusem.
Druga wojna światowa praktycznie nie naruszyła świątyni. Mimo bombardowań uszkodzenia nie były zbyt wielkie i ograniczały się jedynie do dachów i witraży. Hitlerowcy wywieźli z parafii kapłanów (ks. Edmund Fittkau i ks. Bronisław Labuda) i zamordowali ich w lasach Piaśnicy. Skonfiskowali również zbiór ksiąg parafialnych z XVII wieku. Część z nich udało się odzyskać.
W taki oto sposób przeszliśmy od historii puckiej fary do czasów współczesnych. W latach 2000-2003 parafia dokonała kolejnej renowacji świątyni. Wymieniono dach, na szczycie wschodnim umieszczono nową chorągiewkę ze złoconą kulą, odrestaurowano zewnętrzne mury i fryzy, założono miedziane rynny i opierzenia, zainstalowano system odwadniający, wymieniono betonową nawierzchnię placu kościelnego na granitową kostkę, zniszczone mury okalające przykościelny cmentarz zastąpiono nowymi.

Ważnym świętem w życiu parafii jest coroczny odpust świętych apostołów Piotra i Pawła, odbywający się 29 czerwca, ustanowiony już w średniowieczu. Jego ciekawym elementem jest pielgrzymka rybaków z okolicznych portów, którzy dopływają do Pucka na swych łodziach. Na wodach Małego Morza odbywa się nabożeństwo za zmarłych i zaginionych rybaków. Na brzegu zaś odprawia się - z udziałem Kaszubów i gości - msza celebrowana przez biskupa gdańskiego.
Kolejnym wydarzeniem wartym zaakcentowania są doroczne obchody zaślubin Polski z Morzem. Właśnie w Pucku 10 lutego 1920 roku nad zatoką, w obecności wielotysięcznego tłumu mieszkańców miasta i okolicznych wsi, odbyły się uroczyste zaślubiny Polski z morzem. Generał broni Józef Haller w towarzystwie ministra spraw wewnętrznych, wojewody pomorskiego i kontradmirała Kazimierza Porębskiego, wrzucił do morza platynowy pierścień (symbol zaślubin). Wbito też w dno Zatoki Puckiej pamiątkowy słup z napisem: "Roku Pańskiego 1920, dnia 10 lutego na wieczną rzeczy pamiątkę odzyskania morza polskiego". W kruchcie kościoła znajduje się kamienna płyta upamiętniająca pięćdziesiątą rocznicę tego historycznego wydarzenia.
W czasie rocznicy Zaślubin Polski z Morzem parafia pucka na jeden dzień staje się centrum państwowych obchodów tego święta. Gościmy wtedy najwyższych przedstawicieli władz państwa.

Źródło: http://www.farapuck.diecezja.gda.pl/kosciol.html
_________________
:)
 
 
     
blutengeld 

Dołączył: 04 Sie 2009
Posty: 11
Skąd: puck
Wysłany: 2009-09-30, 10:04   

molly napisał/a:
http://www.youtube.com/watch?v=AxGoabaNg4c

Fajny filmikten lepszy :)

http://www.youtube.com/wa...MjI&feature=fvw
o akcji przed wizyta prezydenta kaczyńskiego w pucku
_________________
http://fotopuck.blogspot.com
 
     
konto usunięte
[Usunięty]

Wysłany: 2009-09-30, 21:39   

No 4 gości udało im się załatać - pewnie. ehehhe
 
     
lukashori 
Łukasz

Pomógł: 1 raz
Wiek: 42
Dołączył: 22 Gru 2008
Posty: 1140
Skąd: Brudzewo Żelistrzewo
Wysłany: 2010-07-19, 23:41   

Znalazłem coś na temat miasta Puck

źródło http://www.zamkiobronne.p...ce-opis-254.htm
_________________
:)
 
 
     
lukashori 
Łukasz

Pomógł: 1 raz
Wiek: 42
Dołączył: 22 Gru 2008
Posty: 1140
Skąd: Brudzewo Żelistrzewo
Wysłany: 2010-07-19, 23:48   

no i coś jeszcze :

źródło : http://rowery.trojmiasto....cku-n37265.html
_________________
:)
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template justBLUE created by geman

PRchecker.info
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13